STARTUP TÜRKİYE

2019 Yılı itibarı ile Startup Bağlantılarımı "STARTUP TÜRKİYE" olarak adlandırdık. 
170+ Üyeli Yerli/Yabancı Grup Üyeleri ile E-Mail Grubumuz : bit.do/startupturkiyegrup
Linkedin Startup Türkiye Grubu : bit.do/startupturkiye

As of the year 2019 my Startup Connections "STARTUP TURKEY" We have called. 
170+ membered Domestic / Foreign Member of Our Group Email: bit.do/startupturkiyegrup
Startup Turkey LinkedIn Group: bit.do/startupturkiye

Post a Comment

0 Comments